Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.,

katedra české literatury a literární vědy a centrum regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Literární tradice regionu 1

Garant: Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.

Vyučující: Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.

Forma výuky: seminář

Zakončení: referát

Anotace

Cílem semináře je seznámit studenty s autory svázanými s regionem severovýchodní Moravy a Slezska, kteří působili v 1. pol. 20. stol. Na jejich příkladu se demonstruje zdejší literární vývoj i problematika literárního regionalismu.

Program seminářů

 1. organizace semináře
 2. Čechoslav Ostravický – Zpěvy podbeskydské
 3. František Horečka – Drsný živel
 4. Petr Bezpráv – Sibiřské písně Petra Bezpráva
 5. Óndra Łysohorsky – Spiwajuco piaść
 6. František Sokol-Tůma – Povídky z pekla
 7. Čeněk Kramoliš – Ze zašlých dob na Valašsku
 8. J. F. Karas – Z temných dob
 9. Metoděj Jahn – Zapadlé úhory
 10. Vojtěch Martínek – Tři větévky jalovcové
 11. Handzel Karel – Chachaři
 12. Dvořáček Karel – Olza
 13. udělování zápočtů

Požadavky na studenta

Aktivní účast na semináři a spolupráce na jeho tvorbě. Vytvoření referátu na dohodnuté téma.

Rozšiřující literatura

Tento seznam rozšiřuje literaturu uvedenou v popisu předmětu na portále Ostravské univerzity.

 • Lexikon české literatury
 • Česká literární bibliografie
 • MARTINEK, L.: Óndra Łysohorsky. Monografie. 2016
 • MARTINEK, L.: Identita v literatuře Těšínska. 2015
 • BUDIL, I. T.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. 2007
 • MARTINEK, L.: Region, regionalismus a regionální literatura. 2007
 • KNĚZEK, L.: Pouť za pravdou života. Čtení o životě a tvorbě Jana Drozda. 2006
 • KNĚZEK, L.: Z hor mne nikdo nevyláká. Čtení o životě a tvorbě Josefa Kalusa. 2005
 • KNĚZEK, L.: S Radhoštěm v erbu. Čtení o životě a tvorbě Františka Horečky. 2004
 • MURPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. 2004
 • Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy. Spisy FF OU č. 130. 2000
 • KNĚZEK, L.: Spisovatelé a výtvarníci zpod Radhoště. Z uměleckých tradic Frenštátska. 2000
 • TOMÁŠEK, M.: Časopis Moravskoslezská revue 1905–1923. 1999
 • SVOBODA, J.: Z obzoru tvorby. 1998