Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.,

katedra české literatury a literární vědy a centrum regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Česká literatura 1. poloviny 20. století 2

Garant: Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.

Vyučující: Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.

Forma výuky: seminář

Zakončení: referát, test

Anotace

Charakteristika české prózy od přelomu 80. a 90. let 19. století do roku 1945. Vybrané vývojové etapy a umělecké směry jsou probírány na příkladech konkrétních uměleckých textů významných autorů. Seminář umožňuje studentům ověřit si v praxi vědomosti získané na přednáškách předmětu.

Program seminářů

 1. organizace semináře
 2. Richard Weiner – Rovnováha a Lesklé náčiní (ex: Netečný divák a jiné prózy)
 3. Ivan Olbracht – Podivné přátelství herce Jesenia
 4. Ladislav Klíma – Jak bude po smrti (ex: Slavná Nemesis a jiné povídky)
 5. Jaroslav Durych – Rekviem
 6. Vladislav Vančura – Markéta Lazarová
 7. Jan Čep – Hranice stínu
 8. Jakub Deml – Zapomenuté světlo
 9. Karel Čapek – Válka s Mloky
 10. Egon Hostovský – Žhář
 11. Jarmila Glazarová – Advent
 12. Václav Řezáč – Svědek
 13. test

Požadavky na studenta

Student má povinnost přednést jednou za semestr referát na dohodnuté téma. Pokud to z organizačních důvodů není možné (příliš mnoho studentů na semináři), odevzdá místo toho interpretaci jednoho z následujících textů: Jaromír John – Večery na slamníku, Karel Poláček – Vše pro firmu, Marie Pujmanová – Předtucha. Závěrečný test se píše na posledním semináři. Ověřuje faktografické znalosti studenta a jeho četbu během semestru. Předpokládá znalost příslušných pasáží knihy Panorama české literatury (1), s. 179–325, a znalost témat probíraných na seminářích. Student musí získat minimálně 70 % bodů. Student má právo jednou v určeném termínu test opakovat. Požadovaná účast na semináři je 80 %.

Předmět je zakončen zkouškou. Pro účast na zkoušce je nezbytné úspěšně absolvovat seminář (včetně písemného testu). U zkoušky předkládá student seznam přečtené a prostudované literatury týkající se vymezeného období, který čítá nejméně třicet pět reprezentativních beletristických děl, šest studií publikovaných v posledních pěti ročnících časopisu Česká literatura, tématicky souvisejících s obsahem předmětu, a jednu knižní monografii (nemyslí se tím slovníky, dějiny literatury a učebnice). První otázku si student losuje, druhou pokládá zkoušející na základě předloženého seznamu četby.

Rozšiřující literatura

Tento seznam rozšiřuje literaturu uvedenou v popisu předmětu na portále Ostravské univerzity.

 • Lexikon české literatury
 • Česká literární bibliografie
 • Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava. 2022
 • MERHAUT, L.: Cesty polemiky. Význam a proměny žánru polemiky v české literatuře na přelomu 19. a 20. století. 2021
 • KUBÍČEK, T.: Řád tvaru. Tradicionalistické časopisy v období první republiky (analýzy a rekonstrukce). 2020
 • PAPOUŠEK, V. a kolektiv: Pokušení neviditelného. 2019
 • Literární kronika první republiky: události, díla, souvislosti. 2018
 • Dějiny „nové“ moderny 3, Věk horizontál: česká literatura v letech 1935–1947. 2017
 • ŠTĚDROŇOVÁ, E.: Hledání nové modernosti. 2016
 • Panorama české literatury (1). 2015
 • V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. 2015
 • Dějiny nové moderny 2, Lomy vertikál: česká literatura v letech 1924–1934. 2014
 • KUČEROVÁ, H.: Základní problémy vývoje českého expresionismu. 2011
 • VŠETIČKA, F.: Ariadnino arkanum. O kompoziční poetice české prózy v prvním desetiletí 20. století. 2011
 • VŠETIČKA, F.: Kroky Kalliopé. O kompoziční poetice české prózy čtyřicátých let 20. století. 2011
 • VŠETIČKA, F.: Možnosti Meleté. O kompoziční poetice české prózy desátých let 20. století. 2011
 • Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905-1923. 2010
 • MOLDANOVÁ, D.: Česká literatura 1890–1948. 2009
 • DOLEŽEL, L.: Studie z české literatury a poetiky. 2008
 • VOJTĚCH, D.: Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny. 2008
 • VOJVODÍK, J.: Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda. 2008
 • MED, J.: Od skepse k naději. 2006
 • Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století. 2005
 • ŘEZNÍKOVÁ, L.: Moderna & historismus. 2004
 • ŘÍHOVÁ, Z.: Vprostřed davu. Česká avantgarda mezi individualismem a kolektivismem. 2004
 • HOLÝ, J.: Možnosti interpretace. 2002
 • Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz. Poetika literárního díla 20. století. 2002
 • SVOBODA, J.: Cesty a zastavení. 2002
 • HRABÁKOVÁ, J. – JANÁČKOVÁ, J.: Česká literatura na přelomu století. 2001
 • …na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. 2001
 • SERKE, J.: Böhmische Dörfer. Putování opuštěnou literární krajinou. 2001
 • VŠETIČKA, F.: Tektonika textu. O kompoziční výstavbě české prózy třicátých let 20. století. 2001
 • PEŠAT, Z.: Tři podoby literární vědy. 1998
 • SVOBODA, J.: Z obzoru tvorby. 1998
 • VŠETIČKA, F.: Podoby prózy. O kompoziční výstavbě české prózy dvacátých let 20. století. 1997
 • MED, J.: Spisovatelé ve stínu. 1995
 • NOVÁK, A. – NOVÁK, J.: Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. 1995
 • Proměny subjektu II. 1994
 • MOLDANOVÁ, D.: Studie o české próze na přelomu století. 1993
 • ROTREKL, Z.: Skrytá tvář české literatury. 1993
 • ČERNÝ, V.: První a druhý sešit o existencionalismu. 1992
 • ČERNÝ, V.: Tvorba a osobnost I, II. 1992, 1993
 • FUČÍK, B.: Črtnáctero zastavení. 1992
 • CHALUPECKÝ, J.: Expresionisté. 1992
 • ČERVENKA, M.: Styl a význam. 1991
 • JANÁČKOVÁ, J.: Román mezi modernami: studie z historické poetiky. 1989
 • Poetika české meziválečné literatury. Problematika žánrů. 1987
 • MUKAŘOVSKÝ, J.: Studie z poetiky. 1982
 • STROHSOVÁ, E.: Zrození moderny. 1963
 • MUKAŘOVSKÝ, J.: Kapitoly z české poetiky II. K vývoji české poesie a prózy. 1948