Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.,

katedra české literatury a literární vědy a centrum regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Česká literatura 1. poloviny 20. století 1

Garant: Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.

Vyučující: Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.

Forma výuky: seminář

Zakončení: referát, test

Anotace

Charakteristika české poezie od přelomu 80. a 90. let 19. století do roku 1945. Vybrané vývojové etapy a umělecké směry jsou probírány na příkladech konkrétních uměleckých textů významných autorů. Seminář umožňuje studentům ověřit si v praxi vědomosti získané na přednáškách předmětu.

Program seminářů

 1. organizace semináře
 2. Jiří Karásek ze Lvovic – Sexus necans
 3. Otokar Březina – Stavitelé chrámů
 4. Karel Toman – Měsíce
 5. Petr Bezruč – Slezské písně
 6. Otokar Theer – Všemu navzdory
 7. Jiří Wolker – Těžká hodina
 8. Vítězslav Nezval – Básně noci
 9. František Halas – Sépie
 10. Josef Hora – Tvůj hlas
 11. Jiří Orten – Cesta k mrazu
 12. Jiří Kolář – Ódy a variace
 13. test

Požadavky na studenta

Student má povinnost přednést jednou za semestr referát na dohodnuté téma. Pokud to z organizačních důvodů není možné (příliš mnoho studentů ve cvičení), odevzdá místo toho interpretaci jednoho z následujících textů: Sigismund Bouška – Pietas, Jaroslav Kolman Cassius – Hromnice hoří, Josef Svatopluk Machar – V záři helénského slunce. Závěrečný test se píše na posledním cvičení. Ověřuje faktografické znalosti studenta a jeho četbu během semestru. Předpokládá znalost příslušných pasáží knihy Panorama české literatury (1), s. 179–325, a znalost témat probíraných na seminářích. Student musí získat minimálně 70 % bodů. Student má právo jednou v určeném termínu test opakovat. Požadovaná účast na semináři je 80 %.

Rozšiřující literatura

Tento seznam rozšiřuje literaturu uvedenou v popisu předmětu na portále Ostravské univerzity.

 • Lexikon české literatury
 • Česká literární bibliografie
 • Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava. 2022
 • MERHAUT, L.: Cesty polemiky. Význam a proměny žánru polemiky v české literatuře na přelomu 19. a 20. století. 2021
 • KUBÍČEK, T.: Řád tvaru. Tradicionalistické časopisy v období první republiky (analýzy a rekonstrukce). 2020
 • PAPOUŠEK, V. a kolektiv: Pokušení neviditelného. 2019
 • Literární kronika první republiky: události, díla, souvislosti. 2018
 • Dějiny „nové“ moderny 3, Věk horizontál: česká literatura v letech 1935–1947. 2017
 • Panorama české literatury. Literární dějiny od počátků do současnosti. 2015
 • V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. 2015
 • Dějiny nové moderny 2, Lomy vertikál: česká literatura v letech 1924–1934. 2014
 • KUČEROVÁ, H.: Základní problémy vývoje českého expresionismu. 2011
 • MOLDANOVÁ, D.: Česká literatura 1890–1948. 2009
 • VOJTĚCH, D.: Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny. 2008
 • VOJVODÍK, J.: Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda. 2008
 • WIEDL, J.: Vizionáři a vyznavači. K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny 20. století. 2007
 • ČERVENKA, M.: Kapitoly o českém verši. 2006
 • MED, J.: Od skepse k naději. 2006
 • Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století. 2005
 • ŘEZNÍKOVÁ, L.: Moderna & historismus. 2004
 • HOLÝ, J.: Možnosti interpretace. 2002
 • Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz. Poetika literárního díla 20. století. 2002
 • SVOBODA, J.: Cesty a zastavení. 2002
 • …na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. 2001
 • SERKE, J.: Böhmische Dörfer. Putování opuštěnou literární krajinou. 2001
 • BEDNAŘÍKOVÁ, H.: Česká dekadence. 2000
 • Skupina 42. 2000
 • SOLDÁN, L.: Karel Dostál-Lutinov a Nový život, dva sloupy Katolické moderny. 2000
 • Zajatci hvězd a snů, katolická moderna a její časopis Nový Život (1856–1907). 2000
 • PEŠAT, Z.: Tři podoby literární vědy. 1998
 • SVOBODA, J.: Z obzoru tvorby. 1998
 • BATŮŠEK, S.: Katolická moderna, Karel Dostál-Lutinov a jeho přátelé a spolupracovníci. 1996
 • Český surrealismus 1929–1953. 1996
 • STICH, A.: Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi. 1996
 • MED, J.: Spisovatelé ve stínu. 1995
 • NOVÁK, A. – NOVÁK, J.: Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. 1995
 • Proměny subjektu I. 1994
 • ROTREKL, Z.: Skrytá tvář české literatury. 1993
 • ČERNÝ, V.: První a druhý sešit o existencionalismu. 1992
 • ČERNÝ, V.: Tvorba a osobnost I, II. 1992, 1993
 • FUČÍK, B.: Črtnáctero zastavení. 1992
 • ČERVENKA, M.: Styl a význam. 1991
 • ČERVENKA, M.: Z večerní školy versologie. 1991
 • Česká básnická moderna. 1987
 • Poetika české meziválečné literatury. Problematika žánrů. 1987
 • PEŠAT, Z.: Dialogy s poezií. 1985
 • KUBÍNOVÁ, M.: Proměny české poezie dvacátých let. 1984
 • MUKAŘOVSKÝ, J.: Studie z poetiky. 1982
 • STROHSOVÁ, E.: Zrození moderny. 1963
 • MUKAŘOVSKÝ, J.: Kapitoly z české poetiky II. K vývoji české poesie a prózy. 1948