Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.,

katedra české literatury a literární vědy a centrum regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Česká literatura 19. století 2

Garant: Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.

Vyučující: Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.

Forma výuky: seminář

Zakončení: referát, test

Anotace

Seminář se týká české literatury od 50. let 19. století po nástup realistů. Doplňuje látku probíranou na přednáškách, dává studentům možnost ověřit si prací s konkrétními texty nabyté znalosti a získat zkušenosti s literárním rozborem.

Program seminářů

 1. organizace semináře
 2. Božena Němcová – Babička
 3. Vítězslav Hálek – Večerní písně
 4. Jan Neruda – Písně kosmické
 5. J. Arbes – Newtonův mozek
 6. Karolína Světlá – Vesnický román
 7. Jaroslav Vrchlický – Duch a svět
 8. Svatopluk Čech – Písně otroka
 9. Julius Zeyer – Tři legendy o krucifixu
 10. Josef Václav Sládek – Sluncem a stínem
 11. Alois Jirásek – Temno
 12. Karel Václav Rais – Kalibův zločin
 13. test

Požadavky na studenta

Student má povinnost přednést jednou za semestr referát na dohodnuté téma. Pokud to z organizačních důvodů není možné (příliš mnoho studentů na semináři), odevzdá místo toho interpretaci jednoho z následujících textů: Adolf Heyduk – Dědův odkaz, Svatopluk Čech – Jestřáb kontra Hrdlička, Vítězslav Hálek – Král Vukašín. Závěrečný test se píše na posledním semináři. Ověřuje faktografické znalosti studenta a jeho četbu během semestru. Předpokládá znalost příslušných pasáží knihy Panorama české literatury (1), s. 121–128, 134–176, a znalost témat probíraných na seminářích. Student musí získat minimálně 51 % bodů. Student má právo jednou v určeném termínu test opakovat. Požadovaná účast na semináři je 80 %.

Rozšiřující literatura

Tento seznam rozšiřuje literaturu uvedenou v popisu předmětu na portále Ostravské univerzity.

 • Lexikon české literatury
 • Česká literární bibliografie
 • VŠETIČKA, F.: Rázovité refugium. O kompoziční poetice české prózy 19. století. 2021
 • HAMAN, A. – TUREČEK, D. a kol.: Český a slovenský literární parnasismus. 2015
 • HAMAN, A.: Nástin dějin české literární kritiky. 2000
 • HAMAN, A.: Česká literatura 19. století a evropský kontext. 1999
 • PUTNA, M. C.: Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848–1918. 1998
 • VODIČKA, F.: Struktura vývoje. 1998
 • MACURA, V.: Český sen. 1997
 • STICH, A.: Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi. 1996
 • MACURA, V.: Znamení zrodu. 1995
 • JANÁČKOVÁ, J.: Česká literatura 19. století. 1994
 • OTRUBA, M.: Znaky a hodnoty. 1994
 • MOLDANOVÁ, D.: Studie o české próze z přelomu století. 1993
 • JANÁČKOVÁ, J.: Román mezi modernami. 1988
 • JANÁČKOVÁ, J.: Stoletou alejí. 1987