Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.,

katedra české literatury a literární vědy a centrum regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Česká literatura 19. století 1

Garant: Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.

Vyučující: Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.

Forma výuky: seminář

Zakončení: referát, test

Anotace

Seminář se týká české literatury národního obrození. Doplňuje látku probíranou na přednáškách, dává studentům možnost ověřit si prací s konkrétními texty nabyté znalosti a získat zkušenosti s literárním rozborem.

Program seminářů

 1. organizace semináře
 2. Václav Kliment Klicpera – Každý něco pro vlast
 3. Václav Thám – Básně v řeči vázané (1785)
 4. Josef Linda – Záře nad pohanstvem
 5. Jan Kollár – Slávy dcera
 6. František Ladislav Čelakovský – Růže stolistá
 7. Rukopis královédvorský, Rukopis zelenohorský
 8. Josef Kajetán Tyl – Jiříkovo vidění
 9. Karel Jaromír Erben – Kytice
 10. Karel Hynek Mácha – Máj
 11. Karel Havlíček Borovský – Tyrolské elegie
 12. Václav Bolemír Nebeský – Protichůdci
 13. test

Požadavky na studenta

Student má povinnost přednést jednou za semestr referát na dohodnuté téma. Pokud to z organizačních důvodů není možné (příliš mnoho studentů na semináři), odevzdá místo toho interpretaci jednoho z následujících textů: Václav Rodomil Kramerius – Železná košile, Jan Erazim Vocel – Labyrint slávy, Jan Nepomuk Štěpánek – Čech a Němec. Závěrečný test se píše na posledním semináři. Ověřuje faktografické znalosti studenta a jeho četbu během semestru. Předpokládá znalost příslušných pasáží knihy Panorama české literatury (1), s. 93–133, a znalost témat probíraných na seminářích. Student musí získat minimálně 51 % bodů. Student má právo jednou v určeném termínu test opakovat. Požadovaná účast na semináři je 80 %.

Rozšiřující literatura

Tento seznam rozšiřuje literaturu uvedenou v popisu předmětu na portále Ostravské univerzity.

 • Lexikon české literatury
 • Česká literární bibliografie
 • VŠETIČKA, F.: Rázovité refugium. O kompoziční poetice české prózy 19. století. 2021
 • TUREČEK, D. – ZAJAC, P. a kol.: Český a slovenský literární klasicismus. 2017
 • TUREČEK, D. a kol.: České literární romantično. 2012
 • HAMAN, A.: Nástin dějin české literární kritiky. 2000
 • HAMAN, A.: Česká literatura 19. století a evropský kontext. 1999
 • VODIČKA, F.: Struktura vývoje. 1998
 • MACURA, V.: Český sen. 1997
 • MACURA, V.: Znamení zrodu. 1995
 • JANÁČKOVÁ, J.: Česká literatura 19. století. 1994