Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.,

katedra české literatury a literární vědy a centrum regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Otázky ke zkoušce z České literatury 1. poloviny 20. století 2

 1. Charakteristika 90. let 19. století.
 2. Poezie v 90. letech 19. století.
 3. Próza v 90. letech 19. století a na začátku 20. století.
 4. Generace buřičů.
 5. Předválečná moderna a Almanach na rok 1914.
 6. Německy psaná literatura v českých zemích od 90. let 19. stol. po rok 1945.
 7. Český expresionismus.
 8. Tvorba a postavení katolických autorů od 90. let 19. stol. po rok 1918.
 9. Tvorba a postavení katolických autorů od roku 1918 po rok 1945.
 10. Podoby tzv. proletářské literatury.
 11. Avantgarda, specifika poetismu.
 12. Proměna poetiky české poezie na rozhraní 20. a 30. let, spirituální tendence v poezii 30. let.
 13. Český surrealismus ve 30. a 40. letech.
 14. Hledání nového epického tvaru v próze meziválečného období.
 15. Podoby tzv. imaginativní prózy.
 16. Ruralismus (východiska, ideologické a umělecké aspekty), venkovská tematika.
 17. Podoby psychologické prózy.
 18. Autorky od 90. let 19. století do roku 1945.
 19. Stagnace historického románu a její překonávání v 1. pol. 20. stol.
 20. Socialistický realismus a sociální tematika v české próze meziválečného období.
 21. Uplatňování reportážních a baladických postupů v české próze meziválečného období.
 22. Poezie v období nacistického ohrožení a za německé okupace.
 23. Próza v období nacistického ohrožení a za německé okupace.
 24. Vývojové tendence českého divadla a dramatu od 90. let 19. století do roku 1918.
 25. Vývojové tendence českého divadla a dramatu od roku 1918 do roku 1945.