Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.,

katedra české literatury a literární vědy a centrum regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Konzultační hodiny ve zkouškovém období letního semestru 2022/23

dentýdenčas
pondělíkaždý12.00–12.30

Na konzultace je nutné se přihlásit nejméně dva dny předem prostřednictvím e-mailu (Zdenek.Smolka@osu.cz).