Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.,

katedra české literatury a literární vědy a centrum regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Informace

Konzultační hodiny

Zásady vypracování a odevzdání seminárních prací

Zásady vypracování a přednesení referátů pro studenty bakalářského studia

Otázky ke zkoušce z České literatury 1. poloviny 20. století 2